Menu back

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A.

Archiwum dokumentów

Dokumenty do pobrania 

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Prestiż z dnia 14.06.2019 r.

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Prestiż z dnia 1.08.2018 r.

OWU na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. (dla umów zawartych od dnia 18.12.2015r.)

Załącznik nr 1 do OWU na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. (dla umów zawartych od dnia 18.12.2015r. do 31.12.2017r.) 

Załącznik nr 2 do OWU na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. (dla umów zawartych od dnia 18.12.2015r. do 31.12.2017r.)

Załącznik nr 3 do OWU na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. (dla umów zawartych od dnia 18.12.2015r. do 31.12.2017r.)

OWU na życie z UFK - Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. (dla umów zawartych od dnia 07.10.2015r. obowiązujące do dnia 17.12.2015r.)

Załącznik nr 3 do OWU na życie z UFK - Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. (dla umów zawartych od dnia 27.05.2015r. obowiązujący do dnia 17.12.2015r.)

Załącznik nr 1 do OWU na życie z UFK - Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. (dla umów zawartych od dnia 31.03.2015r. obowiązujący do dnia 17.12.2015r.)

Załącznik nr 3 do OWU na życie z UFK - Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. (dla umów zawartych od dnia 31.03.2015r. obowiązujący do dnia 26.05.2015r.)

Załącznik nr 2 do OWU na życie z UFK - Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. (dla umów zawartych od dnia 31.03.2015r. obowiązujący do dnia 17.12.2015r.)

OWU na życie z UFK - Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. (dla umów zawartych od dnia 31.03.2015r. obowiązujące do dnia 06.10.2015r.)

Załącznik nr 1 do OWU na życie z UFK - Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. (dla umów zawartych od dnia 21.01.2015r. obowiązujący do dnia 30.03.2015r.)

OWU na życie z UFK - Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. (dla umów zawartych od dnia 21.01.2015r. obowiązujące do dnia 30.03.2015r.)

Załącznik nr 1 do OWU na życie z UFK - Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. (dla umów zawartych od dnia 27.06.2014r. obowiązujący do dnia 20.01.2015r.)

Załącznik nr 3 do OWU na życie z UFK - Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. (dla umów zawartych od dnia 27.06.2014r. obowiązujący do dnia 30.03.2015r.)

Załącznik nr 2 do OWU na życie z UFK - Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. (dla umów zawartych od dnia 27.06.2014r. obowiązujący do dnia 30.03.2015r.)

OWU na życie z UFK - Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. (dla umów zawartych od dnia 27.06.2014r. obowiązujące do dnia 20.01.2015r.)

Załącznik nr 2 do OWU na życie z UFK - Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. (dla umów zawartych od dnia 24.11.2013r. obowiązujący do dnia 26.06.2014r.)

Załącznik nr 2 do OWU na życie z UFK - Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. (dla umów zawartych od dnia 30.10.2013r. obowiązujący do dnia 23.11.2013r.)

Załącznik nr 3 do OWU na życie z UFK - Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. (dla umów zawartych od dnia 30.08.2013r. obowiązujący do dnia 26.06.2014r.)

Załącznik nr 2 do OWU na życie z UFK - Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. (dla umów zawartych od dnia 30.08.2013r. obowiązujący do dnia 29.10.2013r.)

Załącznik nr 1 do OWU na życie z UFK - Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. (dla umów zawartych od dnia 29.07.2013r. obowiązujący do dnia 26.06.2014r.)

Załącznik nr 3 do OWU na życie z UFK - Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A.

Załącznik nr 2 do OWU na życie z UFK - Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywantej Banku Pekao S.A.

OWU na życie z UFK - Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. (dla umów zawartych od dnia 29.07.2013r. obowiązujące do dnia 26.06.2014r.)

Wykaz UFK dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Prestiż z dnia 29.03.2018 r.

Wykaz UFK dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Prestiż z dnia 13.01.2017 r.

Wykaz UFK dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Prestiż z dnia 01.08.2014r.

Wykaz UFK dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Prestiż z dnia 21.11.2014r.

Wykaz UFK dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Prestiż z dnia 27.05.2015r.

 Wykaz UFK dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Prestiż z dnia 24.06.2016 r.

 Wykaz UFK dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Prestiż z dnia 30.09.2016 r.