Menu back

Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie z rentą, Allianz Rentier

Archiwum dokumentów

Dokumenty do pobrania

Regulaminy i wykazy

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych od 12.11.2003 do 31.03.2004 r.

Regulami Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych wchodzący w życie z dniem 05.11.2012r.

Regulami Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych wchodzący w życie z dniem 01.07.2011r. (uchwała 44/2011)

Regulami Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych wchodzący w życie z dniem 01.07.2011r. (uchwała 43/2011)

Regulami Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych wchodzący w życie z dniem 15.02.2010r.

Aneks do Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zatwierdzonego uchwałą zarządu 3/2008 z dnia 17.01.2008r. wchodzący w życie z dniem 30.04.2009r. obowiązujący do dnia do 14.02.2010r.

Regulami Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych wchodzący w życie z dniem 17.01.2008r.

Regulami Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych wchodzący w życie z dniem 10.08.2007r.

Regulami Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych wchodzący w życie z dniem 15.02.2006r.

Regulami Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych wchodzący w życie z dniem 01.03.2005r.

Regulami Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych wchodzący w życie z dniem 01.04.2004r. (wyciąg)

Regulami Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych wchodzący w życie z dniem 05.11.2012r. (wyciąg)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (FG-MLTF2017) - obowiązujący od 01.08.2017 r. (dla umów ubezpieczenia zawartych w okresach wskazanych w postanowieniach końcowych niniejszego Regulaminu).

OWU i aneksy

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Rentier (dla umów obowiązujących od 07.10.2015 r. do 31.12.2015 r.)

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Rentier (dla umów obowiązujących od dnia 07.09.2015r. do 06.10.2015r. )

Aneks nr 1 do ogólnych warunków ubezpieczenia Allianz Rentier zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 112/2012 z dnia 22.11.2012r. (dla umów zawartych na podstawie wniosków otrzymanych przez Allianz od dnia 01.05.2014r. obowiązujący do dnia 31.12.2014r.)

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Rentier (dla umów zawieranych od dnia 01.01.2015r. do 06.09.2015r.)

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Rentier (dla umów zawieranych od dnia 10.12.2012r. do 31.12.2014r.)

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Rentier (dla umów zawieranych od dnia 14.05.2012r.)

Aneks do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia Allianz Rentier (dla umów zawartych od dnia 22.08.2011r. obowiązujący do dnia 13.05.2012r.)

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Rentier (dla umów zawieranych od dnia 15.02.2010r. do 13.05.2012r.)

Aneks do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z rentą zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 56/2007 z dnia 11.07.2007r. (dla umów zawartych od dnia 05.02.2009r. obowiązujący do dnia 14.02.2010r.)

Aneks do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z rentą zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 56/2007 z dnia 11.07.2007r. (wchodzący w życie z dniem 21.08.2009r. obowiązujący do dnia 14.02.2010r.)

Aneks do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z rentą zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 56/2007 z dnia 11.07.2007r. (wchodzący w życie z dniem 30.04.2009r. obowiązujący do dnia 14.02.2010r.)

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie z rentą (dla umów zawieranych od dnia 10.08.2007r. do 14.02.2010r.)

Aneks do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z rentą (dla umów zawartych od dnia 23.11.2007r. obowiązujący do dnia 14.02.2010r.)

Aneks nr 1 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z rentą zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 40/2005 z dnia 22.09.2005r. (dla umów zawartych od dnia 01.11.2005r. obowiązujący do dnia 09.08.2007r.)

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie z rentą (dla umów zawieranych od dnia 01.10.2005r. do 09.08.2007r.)