Menu back

Ubezpieczenie Allianz Invest

Archiwum dokumentów

Dokumenty do pobrania 

Wykazy i regulaminy

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych PLN dla ubezpieczenia Allianz Invest z dnia 21.06.2017 r.

Wykaz UFK PLN dla ubezpieczenia Allianz Invest z dnia 24.06.2016 r.

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych PLN dla Allianz Invest (wchodzący w życie z dniem 14.09.2009 r.)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych PLN dla Allianz Invest (wchodzący w życie z dniem 28.12.2009 r.)

Regulamin portfeli modelowych dla Allianz Invest (wchodzący w życie z dniem 28.12.2009 r.)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych PLN dla Allianz Invest (dla umów zawieranych od dnia 15.03.2011 r. do 13.05.2012 r.)

Regulamin Portfeli Modelowych dla Allianz Invest (dla umów zawieranych od dnia 15.03.2011 r. do 13.05.2012 r.)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych PLN dla Allianz Invest (dla umów zawieranych od dnia 14.05.2012 r.)

Regulamin Portfeli Modelowych dla Allianz Invest (dla umów zawieranych od dnia 14.05.2012 r.)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych PLN dla Allianz Invest (wchodzący w życie z dniem 28.02.2014 r.)

Regulamin portfeli modelowych dla Allianz Invest (wchodzący w życie z dniem 28.02.2014 r.)

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych PLN dla ubezpieczenia Allianz Invest z dnia 28.02.2014 r.

Wykaz funduszy inwestycyjnych, które mogą wchodzić w skład Portfeli Modelowych z dnia 24.10.2013 r.

OWU i aneksy

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (dla umów zawieranych od dnia 14.09.2009 r. do 25.08.2011 r. - składka jednorazowa)

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (dla umów zawieranych od dnia 29.09.2009 r. do 25.08.2011 r. - składka podstawowa płatna regularnie)

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (dla umów zawieranych od dnia 15.03.2011 r. do 13.05.2012 r. - składka jednorazowa)

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (dla umów zawieranych od dnia 15.03.2011 r. - do 13.05.2012 r. składka regularna)

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (dla umów zawieranych od dnia 14.05.2012 r. do 09.12.2012 r. - składka jednorazowa)

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (dla umów zawieranych od dnia 14.05.2012 r. do 09.12.2012 r. - składka regularna)

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (dla umów zawieranych od dnia 10.12.2012 r. do 31.12.2014 r. - składka regularna)

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (dla umów zawieranych od dnia 10.12.2012 r. do 31.12.2014 r. - składka jednorazowa)

Aneks nr 1 do ogólnych warunków ubezpieczenia Allianz Invest (dla umów zawieranych od dnia 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r. - składka regularna)

Aneks nr 1 do ogólnych warunków ubezpieczenia Allianz Invest (dla umów zawieranych od dnia 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r. - składka jednorazowa)

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (dla umów zawieranych od dnia 01.01.2015 r. do 11.06.2015 r.)

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (dla umów zawieranych od dnia 12.06.2015 r. do 06.10.2015 r.)

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka jednorazowa) - dla umów od 07.10.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Załącznik do ubezpieczenia na życie Allianz Invest