Menu back

Ubezpieczenia dla firm - Archiwum

Archiwum dokumentów

Dokumenty do pobrania 

Zgłoszenie szkody majątkowo-rzeczowej (do 05.2018 r.)

Wniosek – kwestionariusz Ubezpieczenie ryzyk budowlanych (do 05.2018 r.)

Wniosek – kwestionariusz Ubezpieczenie ryzyk montażowych (do 05.2018 r.)

Wniosek – kwestionariusz Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych (do 05.2018 r.)

Wniosek – kwestionariusz Ubezpieczenie maszyn (do 05.2018 r.)

Kwestionariusz dotyczący ubezpieczenia od utraty zysku - sprzęt elektroniczny (do 05.2018 r.)

Kwestionariusz dotyczący ubezpieczenia od utraty zysku - Ubezpieczenie przedsiębiorstw (do 05.2018 r.)

Kwestionariusz dotyczący ubezpieczenia mienia od pożaru i innych ryzyk nazwanych oraz nienazwanych (do 05.2018 r.)

OWU maszyn i urządzeń budowlanych (do 31.12.2018 r.)

OWU ryzyk budowlanych (do 31.12.2018 r.)

OWU ryzyk montażowych (do 31.12.2018 r.)

OWU maszyn (do 31.12.2018 r.)

OWU sprzętu elektronicznego (do 31.12.2018 r.)

OWU ubezpieczenia przedsiębiorstw od utraty zysku (do 31.12.2018 r.)

OWU majątku przedsiębiorstw (do 31.12.2018 r.)

OWU - OC za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem (obowiązujące do 31.12.2018r)

OWU - Bezpieczny Biznes (obowiązują od dnia 24 marca 2017 roku do 31.12.2019 roku)

OWU - Bezpieczny Biznes (obowiązujące od dnia 9 grudnia 2015 roku do dnia 23 marca 2017 roku)

SWU OC członków zarządu wspólnot mieszkaniowych oraz członków zarządu spółdzielni mieszkaniowych (obowiązują od dnia 24 marca 2017 roku do dnia 31.12.2018 roku)

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus

Ogólne warunki ubezpieczenia utraty zysku Allianz Biznes Plus

Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn - arch.

D&O - Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek Kapitałowych (dla umów zawartych od 06.09.2007r. do 15.09.2009r.)

ALLIANZ IPO PROTECT General Terms And Conditions of Prospectus Liability Insurance (for policies issued from 04.09.2008r.)

ALLIANZ IPO PROTECT Ogólne warunki ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej wynikającej z Prospektu (dla umów zawartych od 04 września 2008r.)

ALLIANZ CYBER PROTECT Digital Business & Data Protection Insurance (for policies issued from 28.08.2015r.)

D&O - General terms and conditions

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych - Program Mercedes-Benz Dealer (dla umów zawartych od 15.09.2014r. do 1.11.2015r.)

ALLIANZ CYBER PROTECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia Technologii Cyfrowych i Ochrony Danych (dla umów zawartych od 28.08.2015r.)

D&O - Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek Kapitałowych (dla umów zawartych od 16.09.2009r. do 31.12.2015r.)

Ogólne warunki umów o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych spłaty należności celnych i podatkowych (dla umów zawieranych od 10.08.2007r. do 31.12.2015r.)

Ogólne warunki umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych (dla umów zawieranych od 10.08.2007r. do 31.12.2015r.)

Ogólne warunki ubezpieczenia majątku jednostek samorządu terytorialnego (produkt archiwalny, oferowany do 31.12.2015r.)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Allianz Biznes Plus

Aneks nr 1 do ogólnych warunków ubezpieczenia Allianz Biznes Plus

Ogólne warunki ubezpieczenia Budynków i Lokali dla Biznesu

Aneks nr 1 do ogólnych warunków ubezpieczenia Budynków i Lokali dla Biznesu

Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Aneks do OWU Ubezpieczenie sprzetu elektronicznego 01.01.2016r.

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

OWU - Bezpieczny Biznes (obowiązują od dnia 9 grudnia 2015r.)

OWU - Allianz Firma i Firma Assistance

OWU - OC za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem