Menu back

Obsługa ubezpieczeń zdrowotnych

Kontakt i obsługa

Zadzwoń do nas 224 224 224

Oblicz składkę:

Samochód

Mieszkanie/dom

Podróż

Nie chcesz liczyć skladki sam?

Umów spotkanie z agentem

 • Agenci
 • Kalkulator
 • Pomoc
 • Kontakt

  Obsługa Twojej polisy

www.allianz.pl - Obsługa ubezpieczeń zdrowotnych

Czegokolwiek potrzebujesz: 224 224 224

Skontaktuj się z nami. Konsultanci Allianz udzielą Ci pomocy w obsłudze Twojego ubezpieczenia.

 • Umówimy wizytę lekarską 
 • Zapiszemy Cię na specjalistyczne badania 
 • Sprawdzimy, czy dane badanie lub usługi lekarza danej specjalizacji są w zakresie Twojego ubezpieczenia
 • Postaramy się rozwiązać wszelkie inne problemy związane z Twoim ubezpieczeniem zdrowotnym

  Sprawy do załatwienia

Wybierz sprawę. Zobacz, jak ją załatwisz w Allianz.

Zmiana/aktualizacja danych

Twoja sytuacja

Zmienił się Twój adres bądź dane osobowe (np. nazwisko), dane kontaktowe (np. telefon, e-mail) lub dane firmy. W takiej sytuacji prosimy poinformuj nas o tym niezwłocznie.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Wniosek o aktualizację danych osobowych/firmy 


Przy zmianie nazwy firmy / adresu siedziby należy dołączyć kopię zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypisu z KRS.

Co robić

Zmiany swoich danych możesz dokonać:

 • składając wniosek u agenta obsługującego Twoją polisę lub innego przedstawiciela Allianz Życie
 • przesyłając wniosek pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A.
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Zmiana uposażonych

Twoja sytuacja

Chcesz wskazać lub zmienić uposażonych, czyli osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają świadczenie w przypadku Twojej śmierci. Masz do tego prawo jako ubezpieczony w dowolnym momencie trwania umowy.

Dokumenty

Co robić

Zmiany możesz dokonać:

 • składając wniosek u agenta obsługującego Twoją polisę lub innego przedstawiciela Allianz Życie

 • przesyłając wniosek pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A.
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Duplikat certyfikatu

Twoja sytuacja

Zginął Ci certyfikat. W takiej sytuacji, w każdej chwili możesz otrzymać duplikat dokumentu.

Co robić

Duplikat możesz otrzymać:

 • składając wniosek u agenta obsługującego Twoją polisę lub innego przedstawiciela Allianz Życie

 • zgłaszając potrzebę telefonicznie pod numer 224 224 224
 • przesyłając wniosek pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A.
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Refundacja kosztów leczenia w ramach grupowego ubezpieczenia zdrowotnego

Twoja sytuacja

Skorzystałeś z usług placówki medycznej:

 • niewspółpracującej z Allianz ze względu na brak możliwości realizacji wybranego świadczenia zdrowotnego w placówce medycznej wskazanej przez Allianz,
 • niewspółpracującej z Allianz np. chcąc kontynuować leczenie u dotychczasowego lekarza lub ze względu na dogodną lokalizację i zaufanie do poziomu jakości usług,
 • współpracującej z Allianz z pominięciem kontaktu z infolinią medyczną, na skutek czego obciążono Cię kosztami wykonanych świadczeń zdrowotnych.

W takich przypadkach przysługuje Ci zwrot poniesionych kosztów maksymalnie do wysokości określonej w załączniku nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Dokumenty

Wniosek refundacyjny

Do podpisanego wniosku należy dołączyć:

 • dowody poniesionych kosztów (faktury, rachunki),
 • skierowanie lekarskie (o ile zostały wykonane świadczenia zdrowotne, na które - zgodnie z
  zawartą umową ubezpieczenia – wymagane jest skierowanie lekarskie).

Co robić

Refundację możesz otrzymać:

 • składając wniosek u agenta obsługującego Twoją polisę lub innego przedstawiciela Allianz Życie

 • przesyłając wniosek pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A.
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Niezgodność salda

Twoja sytuacja

Posiadasz produkt grupowego ubezpieczenia zdrowotnego i dotarł do Ciebie monit z informacją o nadpłacie lub niedopłacie składki.

Co robić

Aby wyjaśnić niezgodności, zadzwoń pod nr 224 224 224 lub skontaktuj się ze swoim agentem serwisującym.

Zwrot nadpłaty

Twoja sytuacja

Zdarzyło Ci się przekazać za wysoką składkę lub wpłacić składkę dwukrotnie. W takiej sytuacji możesz wystawić dyspozycję zwrotu powstałej nadpłaty na polisie lub przeksięgowania nadpłaty na inną umowę zawartą w Allianz.

Dokumenty

Aby uzyskać zwrot nadplaty skieruj do Allianz pisemne oświadczenie. 

W oświadczeniu możesz złożyć dyspozycję:

 • zwrotu nadpłaconej składki ze wskazaniem numeru rachunku, na jaki powinna być przekazana kwota nadpłaty,
 • przeksięgowania nadpłaconej kwoty na inną umowę ze wskazaniem numeru polisy, na poczet której ma być zaliczona kwota nadpłaty.

Co robić

Dyspozycję możesz:

 • zlożyć u agenta obsługującego Twoją polisę lub innego przedstawiciela Allianz Życie

 • wysłać pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A.
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Odstąpienie/wypowiedzenie/wystąpienie z ubezpieczenia

Twoja sytuacja

Jeżeli chcesz odstąpić od Ubezpieczenia i poinformujesz nas o tym na piśmie w ciągu 30 dni, a w przypadku, gdy jesteś przedsiębiorcą w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy ubezpieczenia, zwrócimy Ci wpłaconą składkę pomniejszoną jedynie o koszt ochrony za okres, w którym jej udzielaliśmy.

Jeżeli chcesz wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia, Twoją rezygnację potraktujemy jako wiążącą z ostatnim dniem miesiąca po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od ostatniego dnia miesiąca w którym poinformowaleś nas o swojej decyzji.

Pamiętaj, że za okres wypowiedzenia zobowiązany jesteś do opłacenia skladki. Zwrócimy Ci jednak składkę za niewykorzystany okres ochrony np. gdy opłaciłeś składkę z góry za cały rok obowiązywania Umowy ubezpieczenia.

Twoja umowa ubezpieczenia rozwiąże się również jeżeli nie opłaciłeś składki w wymaganym terminie lub jeżeli przed rocznicą polisy zostanie złożone oświadczenie o braku woli przedlużenia Umowy ubezpieczenia na kolejne roczne okresy ubezpieczenia.

Co robić

Pisemne oświadczenie możesz:

 • przekazać swojemu agentowi lub innemu przedstawicielowi Allianz Życie

 • wysłać pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A.
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  Załatw od ręki

Placówki medyczne

Znajdź placówkę i umów wizytę online  

Posiadasz Opiekę Zdrowotną w Allianz 

 • Skorzystaj z wyszukiwarki placówek
 • Jeśli dana placówka jest oznaczona takim symbolem: EWKA (Elektroniczna Weryfikacja Klienta Allianz) - możesz zadzwonić bezpośrednio do tej placówki i sam umówić wizytę
 • Możesz wypełnić formularz online - umówimy wizytę, a potwierdzenie otrzymasz SMSem 

Umów wizytę przez telefon. Zadzwoń pod numer 224 224 224 lub jeśli placówka jest oznaczona symbolem EWKA bezpośrednio do tej placówki.

Infolinia medyczna jest czynna przez 24 godziny na dobę. Konsultanci infolinii przeprowadzą wywiad telefoniczny i pomogą Ci wybrać właściwy sposób postępowania. Wizytę lekarza możesz też zamówić do domu.

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń zdrowotnych

Inne dokumenty do ubezpieczeń zdrowotnych

  Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Assistance 24h

www.allianz.pl - Assistance Allianz  

Pomoc Assisstance jest dostępna całą dobę.

Szkody i roszczenia

www.allianz.pl - Szkody i roszczenia 

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Kontakt

www.allianz.pl - Kontakt z Allianz 

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.