Menu back

Samochód - obsługa Twojej polisy

Kontakt i obsługa

Zadzwoń do nas 224 224 224

Oblicz składkę:

Samochód

Mieszkanie/dom

Podróż

Nie chcesz liczyć skladki sam?

Umów spotkanie z agentem

 • Agenci
 • Kalkulator
 • Pomoc
 • Kontakt

  Obsługa ubezpieczenia Twojego samochodu

www.allianz.pl - Obsługa ubezpieczenia Twojego samochodu

Czegokolwiek potrzebujesz, zadzwoń: 224 224 224

Skontaktuj się z nami. Konsultanci Allianz udzielą Ci pomocy w obsłudze Twojego ubezpieczenia.

 • Odpowiemy na Twoje pytania
 • Udzielimy Ci informacji i wskazówek
 • Pomożemy Ci załatwić Twoje sprawy
 • Umówimy spotkanie z Agentem
 • Obliczymy składkę i pomożemy Ci zawrzeć ubezpieczenie

 

www.allianz.pl - Zgłoszenie szkody oc ac 
www.allianz.pl - Zgłoszenie szkody oc ac 
www.allianz.pl - Zgłoszenie szkody oc ac 

  Gdy potrzebujesz pomocy - Assistance 24 h

www.allianz.pl - Assistance

Zadzwoń: 224 224 224

Zadzwoń i zgłoś wypadek, awarię lub kradzież. Zorganizujemy Ci pomoc.

Sprawdź, na co możesz liczyć, jeśli posiadasz w Allianz polisę Assistance.

  Sprawy do załatwienia

Wybierz sprawę. Zobacz, jak ją załatwisz w Allianz.

Sprzedaż pojazdu ubezpieczonego w Allianz

Twoja sytuacja

Pamiętaj o przekazaniu polisy OC nowemu właścicielowi, ponieważ prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC pojazdu przechodzą wraz z pojazdem na nabywcę.

W tej sytuacji powiadom nas na piśmie o przeniesieniu własności pojazdu i o danych nowego posiadacza w ciągu 14 dni od sprzedaży. Do czasu przekazania danych nowego posiadacza, wszelkie dokumenty dotyczące płatności z tytułu umowy ubezpieczenia będą kierowane do Ciebie.

Jeśli nabywca pojazdu zrezygnuje z kontynuacji polisy OC poprzez wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, będzie Ci przysługiwać zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Podstawa prawna wynika z art. 31 ust. 1, art. 32 ust. 1 i art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych.

Dokumenty

 • Oświadczenie o sprzedaży pojazdu.
 • Czytelna kopia umowy sprzedaży pojazdu, darowizny pojazdu, faktury sprzedaży pojazdu lub podpisane przez Ciebie oświadczenie o sprzedaży pojazdu oraz danych nowego posiadacza.
 • Dokument powinien zawierać:
  • datę sprzedaży pojazdu,
  • dane pojazdu,
  • Twoje dane adresowe,
  • pełne dane adresowe nabywcy,
  • numer PESEL/REGON.
 • Kopia umowy komisowej oraz kopia faktury sprzedaży pojazdu przez komis, jeśli pośredniczył w sprzedaży pojazdu.
 • Wniosek o zwrot składki z informacją w jakiej formie ma on zostać zrealizowany, jeśli nabywca pojazdu rezygnuje z polisy OC lub jeśli posiadałeś ubezpieczenie AC/NNW.

Pliki do pobrania:

Oświadczenie o przeniesieniu własności pojazdu

Wniosek o zwrot składki

Co robić

Informację/dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: komunikacja@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz (możesz otrzymać potwierdzenie odbioru)
 • przekazać telefonicznie dzwoniąc pod numer 224 224 224 (jeżeli właścicielem pojazdu była osoba fizyczna. Pamiętaj o przygotowaniu dokumentu sprzedaży pojazdu oraz numeru polisy)
 • przekazać za pomocą formularza online – przejdź do zgłoś online
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Zakup pojazdu ubezpieczonego w Allianz

Twoja sytuacja

W takiej sytuacji poprzedni posiadacz powinien Ci przekazać polisę OC. Z chwilą nabycia własności pojazdu przejmujesz wszelkie prawa oraz obowiązki wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia OC. Możesz kontynuować ubezpieczenie OC do końca okresu ochrony lub zrezygnować z ubezpieczenia.

 • Jeśli składka z tytułu ubezpieczenia OC jest nieopłacona, to obowiązek jej opłacenia od dnia zakupu pojazdu przechodzi na Ciebie. Polisa ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że wypowiesz ją wcześniej.
 • Jeśli nabyty pojazd posiadał również ubezpieczenie AC, uległo ono rozwiązaniu z dniem przeniesienia własności pojazdu.

Podstawa prawna wynika z art. 31 ust. 1 oraz  32 ust. 1 i 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych.

Dokumenty

Jeśli kontynuujesz ubezpieczenie prześlij:

 • kopię nowego dowodu rejestracyjnego, jeżeli zmianie uległ numer rejestracyjny pojazdu,
 • zgłoszenie ze swoimi danymi, jako nowego właściciela pojazdu oraz informacją, że chcesz otrzymać dokument potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC zaktualizowany o twoje dane (jeśli nie, nie powiadamiaj o tym w treści zgłoszenia),
 • podpisany przez Ciebie wniosek o dokonanie rekalkulacji składki, jeśli chcesz abyśmy dokonali rekalkulacji składki w oparciu o Twoje zniżki.

Jeśli rezygnujesz z ubezpieczenia prześlij:

 • Wniosek o wypowiedzenie ubezpieczenia podpisany przez Ciebie, jako nabywcę pojazdu.

Pliki do pobrania:

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC w trakcie jej trwania przez nabywcę pojazdu

Co robić

Dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: komunikacja@allianz.pl
 • złożyć u agenta Allianz lub w dowolnej placówce Allianz (możesz otrzymać potwierdzenie odbioru)
 • przekazać za pomocą formularza online – przejdź do zgłoś online
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Dopisanie współwłaściciela do zawartej umowy ubezpieczenia

Twoja sytuacja

W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Twój pojazd stał się w części własnością innej osoby lub dotychczasowa współwłasność ustała. W takiej sytuacji prześlij do nas kopię dokumentu potwierdzającego przeniesienie udziału we własności.

 • Po dopisaniu lub wykreśleniu współwłaściciela składka z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia nie ulegnie zmianie. Zmiana we własności pojazdu może zostać wzięta pod uwagę przy ewentualnym wznowieniu umowy na kolejny okres.
 • Dodanie lub wykreślenie współwłaściciela w trakcie trwania umowy ubezpieczenia OC nie jest podstawą do rozwiązania polisy po nabyciu pojazdu w trybie wskazanym w art.31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Dokumenty

 • Czytelna kopia umowy darowizny/sprzedaży części własności pojazdu zawierająca datę przeniesienia części własności, dane pojazdu, Twoje dane adresowe, pełne dane adresowe współwłaściciela oraz numer PESEL/REGON.
 • Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu uwzględniającego współwłasność.
 • Oświadczenie o przeniesieniu udziału we własności pojazdu.

Co robić

Informację/dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: komunikacja@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz (możesz otrzymać potwierdzenie odbioru)
 • zgłosić telefonicznie pod nr 224 224 224 (przygotuj wcześniej odpowiednie dokumenty)
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Cesja praw z umowy ubezpieczenia

Twoja sytuacja

Dokonałeś cesji praw z zawartej umowy ubezpieczenia. W takiej sytuacji powiadom nas o tym jak najszybciej. Prześlij do nas zawiadomienie o przeniesieniu praw z polisy.

Dokumenty

 • Zawiadomienie o cesji praw z polisy.

Pamiętaj, by dokument zawierał Twój podpis.

Pliki do pobrania:

 Zawiadomienie o cesji praw z polisy

Co robić

Informację/dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: komunikacja@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz (możesz otrzymać potwierdzenie odbioru)
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Zmiana/aktualizacja danych osobowych

Twoja sytuacja

Zmienił się Twój adres bądź dane osobowe (np. nazwisko), dane kontaktowe (np. telefon, e-mail) lub dane firmy.

W takiej sytuacji poinformuj nas o tym niezwłocznie.

Dokumenty

 • Wniosek o aktualizację danych osobowych/danych firmy.

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek.

Pliki do pobrania:

Wniosek o zmianę / aktualizację danych osobowych

Wniosek o zmianę / aktualizację danych firmy

Co robić

Informację/dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: komunikacja@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz (możesz otrzymać potwierdzenie odbioru)
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Zmiana numeru rejestracyjnego pojazdu

Twoja sytuacja

Zmienił się numer rejestracyjny twojego pojazdu.

W takiej sytuacji poinformuj nas o tym niezwłocznie.

Dokumenty

 • Kopia nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu.

  UWAGA:  Jeśli chcesz otrzymać dokument potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia zaktualizowany o nowy numer, powiadom o tym w treści zgłoszenia.

Co robić

Informację/dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: komunikacja@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz (możesz otrzymać potwierdzenie odbioru)
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta
 • przekazać telefonicznie pod nr 224 224 224

Duplikat polisy

Twoja sytuacja

Zginął Ci dokument polisy lub nie dotarła do Ciebie polisa wznowieniowa, która powinna zostać wysłana pocztą. W takiej sytuacji, w każdej chwili możesz otrzymać duplikat dokumentu.

Dokumenty

 • Wniosek o wystawienie duplikatu polisy.

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek.

Pliki do pobrania:

Wniosek o wystawienie duplikatu polisy

Co robić

Prośbę o wystawienie duplikatu polisy możesz:

 • wysyłać skanem lub zdjęciem cyfrowym wypełniony wniosek na adres e-mail: komunikacja@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz (możesz otrzymać potwierdzenie odbioru)
 • zgłosić telefonicznie dzwoniąc pod numer 224 224 224
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

UWAGA: Jeśli zależy Ci na czasie, możemy wysłać dokument drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy zawieraniu polisy. Jeśli nie został on podany, możesz go uzupełnić  podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem lub podać go w treści przesyłanego wniosku.

Zagubienie kluczyków

Twoja sytuacja

Posiadasz zawarte ubezpieczenie AC i zgubił Ci się kluczyk lub sterownik służący do otwarcia lub uruchomienia pojazdu.

W takiej sytuacji powiadom nas o tym jak najszybciej. Poinformuj nas również o dokonaniu wymiany wkładek zamków lub przeprogramowaniu sterownika oraz o ewentualnym pozyskaniu nowego kluczyka czy sterownika.

Dokumenty

 • Podpisane przez Ciebie oświadczenie o utracie kluczyka/sterownika.

 • Kopia faktury poświadczającej wymianę wkładek/przeprogramowanie sterownika.

 • Podpisane przez Ciebie oświadczenie o pozyskaniu nowego kluczyka/sterownika.

Co robić

Informację/dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: komunikacja@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz (możesz otrzymać potwierdzenie odbioru)
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia

Twoja sytuacja

Chcesz uzyskać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia.

UWAGA: Dane dotyczące historii ubezpieczenia prezentowane w zaświadczeniu są również dostępne w Ośrodku Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, do którego ma dostęp większość firm ubezpieczeniowych.

Dokumenty

Wniosek o wystawienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia.

W dyspozycji podaj:

 • swoje dane adresowe,

 • numer PESEL/REGON,

 • oraz numer rejestracyjny pojazdu lub numer ostatnio zawartej przez Ciebie polisy.

Co robić

Informację/dokument możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: komunikacja@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz (możesz otrzymać potwierdzenie odbioru)
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta
 • przekazać telefonicznie pod nr 224 224 224

Demontaż/wyrejestrowanie pojazdu

Twoja sytuacja

Dokonałeś demontażu lub wyrejestrowania pojazdu. W takiej sytuacji powiadom nas o demontażu/wyrejestrowaniu pojazdu jak najszybciej. 

 • Do czasu zarejestrowania dokumentów w naszym systemie wszelkie dokumenty dotyczące płatności z tytułu umowy ubezpieczenia będą kierowane do Ciebie.
 • Umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana z datą demontażu/wyrejestrowania. Za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej naliczony zostanie zwrot części składki.

Dokumenty

 • Kopia zaświadczenia o demontażu pojazdu wydanego przez stację demontażu pojazdu.
 • Kopia decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu wydanej przez odpowiedni organ administracyjny.
 • Wniosek o zwrot części składki.

Pamiętaj, by własnoręcznie podpisać wniosek i podać informację, w jakiej formie ma on zostać zrealizowany.

Pliki do pobrania:

Wniosek o zwrot części składki

Co robić

Informację/dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: komunikacja@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz (możesz otrzymać potwierdzenie odbioru)
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Twoja sytuacja

Dokonałeś czasowego wycofania z ruchu pojazdu ubezpieczonego w Allianz. 

 • Proporcjonalnie do okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, składka z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC zostanie zmniejszona o 95%.
 • Jeżeli posiadasz zawarte ubezpieczenie AC, składka z tytułu polisy AC nie ulegnie zmianie. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu obejmuje wyłącznie polisę OC.

 Podstawa prawna to art. 8 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Dokumenty

 • Kopia decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, wydana przez odpowiedni organ administracyjny.

 • Wniosek o zwrot składki, jeśli posiadasz opłaconą polisę OC.

Pliki do pobrania:

Wniosek o zwrot części składki

Co robić

Informację/dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: komunikacja@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz (możesz otrzymać potwierdzenie odbioru)
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Wypowiedzenie polisy OC z końcem okresu

Twoja sytuacja

Chcesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC zawartą w Allianz.

W takiej sytuacji powiadom nas o tym najpóźniej 1 dzień przed zakończeniem polisy. Jeśli złożysz wypowiedzenie po tym terminie, umowa ubezpieczenia zostanie przedłużona na kolejny rok.

UWAGA: Jeśli wysyłasz wypowiedzenie pocztą, liczy się data stempla pocztowego.

Podstawa prawna wynika z art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych.

Dokumenty

 • Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC.

Pamiętaj, by podpisany przez Ciebie dokument zawierał

 • twoje dane osobowe oraz adresowe,

 • numer rejestracyjny pojazdu,

 • oraz numer polisy, której dotyczy wypowiedzenie.

Pliki do pobrania

Co robić

Informację/dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: komunikacja@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz (możesz otrzymać potwierdzenie odbioru)
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta
 • przekazać telefonicznie pod nr 224 224 224
 • przekazać za pomocą formularza online - przejdź do zgłoś online

Wypowiedzenie polisy OC automatycznie wznowionej

Twoja sytuacja

Spóźniłeś się z wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia OC i doszło do jej automatycznego wznowienia, ale ubezpieczyłeś pojazd w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

W takiej sytuacji masz prawo wypowiedzieć umowę automatycznie wznowioną.

UWAGA: Jeśli wysyłasz wypowiedzenie pocztą, liczy się data stempla pocztowego.

 • Składka z tytułu polisy wznowionej automatycznie zostanie naliczona do dnia rozwiązania umowy.

Podstawa prawna wynika z art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych.

Dokumenty

 • Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC wznowionej automatycznie.

Pamiętaj, by podpisany przez Ciebie dokument zawierał:

 • Twoje dane osobowe oraz adresowe,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • oraz numer polisy, której dotyczy wypowiedzenie.

Co robić

Informację/dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: komunikacja@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz (możesz otrzymać potwierdzenie odbioru)
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta
 • przekazać telefonicznie pod nr 224 224 224

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia zakupionego pojazdu

Twoja sytuacja

Chcesz zrezygnować z umowy ubezpieczenia OC, którą otrzymałeś od zbywcy przy zakupie pojazdu, w trakcie jej trwania.

 • Brak wypowiedzenia polisy OC po zakupie oznacza kontynuację umowy do końca jej trwania. Jeśli prześlesz do nas podpisane przez Ciebie wypowiedzenie umowy po zakupie pojazdu, polisa zostanie rozwiązana z dniem złożenia dokumentu.

UWAGA: Jeśli wysyłasz wypowiedzenie pocztą, liczy się data stempla pocztowego.

 • Jeśli składka z tytułu ubezpieczenia OC jest nieopłacona, zostanie ona naliczona od dnia zakupu pojazdu do dnia rozwiązania umowy.

Podstawa prawna wynika z art. 31 ust. 1, art. 32 ust. 1 i art. 41 ust. 1 pkt 3) ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych.

Dokumenty

 • Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC w trakcie jej trwania.

Pamiętaj, by podpisany przez Ciebie dokument zawierał:

 • Twoje dane osobowe oraz adresowe,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • oraz numer polisy, której dotyczy wypowiedzenie.

Co robić

Informację/dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: komunikacja@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz (możesz otrzymać potwierdzenie odbioru)
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta
 • przekazać za pomocą formularza online - przejdź do zgłoś online

Załatw swoje sprawy online

Obsługa online

Sprawdź, jak możesz załatwić swoje sprawy online.  Wypełnij odpowiedni formularz i wyślij do nas. 

Zakup samochodu

Sprzedaż samochodu

OC

Wypowiedzenie po zakupie auta

OC

Wypowiedzenie z końcem umowy

  Dokumenty do obsługi ubezpieczenia samochodu

Inne dokumenty do ubezpieczeń samochodu

  Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Assistance 24h

www.allianz.pl - Assistance Allianz  

Pomoc Assisstance jest dostępna całą dobę.

Szkody i roszczenia

www.allianz.pl - Szkody i roszczenia 

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Kontakt

www.allianz.pl - Kontakt z Allianz 

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.