Menu back

Obsługa ubezpieczenia OC w życiu prywatnym

Kontakt i obsługa

Zadzwoń do nas 224 224 224

Oblicz składkę:

Samochód

Mieszkanie/dom

Podróż

Nie chcesz liczyć skladki sam?

Umów spotkanie z agentem

 • Agenci
 • Kalkulator
 • Pomoc
 • Kontakt

  Obsługa Twojej polisy OC w życiu prywatnym

www.allianz.pl - Obsługa ubezpieczenia OC w życiu prywatnym

Czegokolwiek potrzebujesz, zadzwoń: 224 224 224

Skontaktuj się z nami. Konsultanci Allianz udzielą Ci pomocy w obsłudze Twojego ubezpieczenia.

 • Odpowiemy na Twoje pytania
 • Udzielimy Ci informacji i wskazówek
 • Umówimy spotkanie z Agentem i pomożemy Ci przy zawarciu umowy ubezpieczenia

  Sprawy do załatwienia

Wybierz sprawę. Zobacz, jak ją załatwisz w Allianz.

Aktualizacja danych osobowych

Twoja sytuacja

Zmieniły się Twoje dane: osobowe, adresowe, numer telefonu lub adres e-mail.

Dokumenty

Wniosek o aktualizację danych osobowych

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek.

Co robić

Informację/dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • dzwoniąc na infolinię 224 224 224 – tylko w przypadku zmiany danych adresowych 
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Duplikat polisy

Twoja sytuacja

Zginął Ci dokument polisy lub nie dotarła do Ciebie polisa wznowieniowa, która powinna zostać wysłana pocztą. W takiej sytuacji, w każdej chwili możesz otrzymać duplikat dokumentu.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Wniosek o wystawienie duplikatu polisy

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek.

Co robić

Prośbę o wystawienie duplikatu polisy możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl (z adresu podanego przy zawarciu ubezpieczenia)
 • kontaktując się ze swoim agentem, który w miarę możliwości wyda Ci duplikat polisy lub przekaże Twoją prośbę do Departamentu Obsługi Klienta
 • dzwoniąc na infolinię 224 224 224 (podczas rozmowy będziesz mieć możliwość również aktualizacji swojego adresu korespondencyjnego lub adresu e-mail)
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

UWAGA: Jeśli zależy Ci na czasie, możemy wysłać dokument drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy zawieraniu polisy. Jeśli nie został on podany, możesz go uzupełnić  podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem lub w podać go w treści przesyłanego wniosku.

Zmiana adresu miejsca ubezpieczenia

Twoja sytuacja

Jesteś po przeprowadzce i chcesz zmienić w polisie adres podstawowego miejsca ubezpieczenia lub zmienić adres dodatkowej lokalizacji w polisie.

Dokumenty

Pismo dotyczące zmiany adresu lokalizacji zawierające:

 • dokładny adres nowej lokalizacji,
 • numer polisy, której dotyczy sprawa,
 • Twój odręczny podpis.

Co robić

Informację/dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Zwiększenie sumy ubezpieczenia/ włączenie kolejnej lokalizacji/rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Twoja sytuacja

Chcesz zwiększyć sumę ubezpieczenia, dodać do niego kolejną lokalizację lub rozszerzyć jego zakres. W takiej sytuacji trzeba  dokonać doubezpieczenia, o ile będzie to możliwe, będzie się to wiązało się z opłatą dodatkowej składki.

Dokumenty

Spisany z agentem wniosek o doubezpieczenie potwierdzony Twoim własnoręcznym podpisem.

Co robić

Informację/dokumenty możesz:

 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Zmiana ubezpieczonego

Twoja sytuacja

Chcesz zmienić osobę ubezpieczoną w Twojej polisie ubezpieczenia OC w życiu prywatnym.

UWAGA: Dziecko do 13. roku życia nie ponosi winy – odpowiadają za niego rodzice lub opiekunowie prawni. Oznacza to, że dzieci do 13. roku życia nie muszą być wskazane, jako ubezpieczeni w polisie OC w życiu prywatnym. Jako ubezpieczeni powinni być wskazani jego rodzice, rodzic lub opiekunowie. Jeżeli dziecko ma powyżej 13 lat (13-18 lat), powinno być wskazane jako kolejna osoba ubezpieczona.

Dokumenty

Pismo o zmianę lub dopisanie osoby ubezpieczonej podpisane przez właściciela polisy, tzn. ubezpieczającego powinno zawierać:

 • numer polisy, której dotyczy sprawa,
 • dane nowych osób Ubezpieczonych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania.

Co robić

Informację/dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do Ciebie pocztą na podany przez Ciebie adres do korespondencji.

Włączenie kolejnej osoby ubezpieczonej do polisy

Twoja sytuacja

Chcesz dodać ubezpieczonego do Twojej polisy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym . W takiej sytuacji potrzebne będzie dokonanie zmiany zakresu ubezpieczenia. Pamiętaj, że zwiększenie liczby osób ubezpieczonych w ramach Twojej polisy OC w życiu prywatnym może się wiązać z opłatą dodatkowej składki. 

UWAGA: Dziecko do 13. roku życia nie ponosi winy – odpowiadają za niego rodzice lub opiekunowie prawni. Oznacza to, że dzieci do 13. roku życia nie muszą być wskazane, jako ubezpieczeni w polisie OC w życiu prywatnym. Jako ubezpieczeni powinni być wskazani jego rodzice, rodzic lub opiekunowie. Jeżeli dziecko ma powyżej 13 lat (13-18 lat), powinno być wskazane jako kolejna osoba ubezpieczona.

Dokumenty

 • Spisany z agentem wniosek o  zmianę zakresu ubezpeiczenia potwierdzony Twoim własnoręcznym podpisem - w przypadku, gdy konieczne jest naliczenie dodatkowej składki.
 • Pismo z prośbą o dodanie osoby ubezpieczonej podpisane przez właściciela polisy, tzn. ubezpieczającego – w przypadku, gdy dodanie osoby nie powoduje naliczenia dodatkowej składki.

Rodzaj ubezpieczenia

Brak składki dodatkowej

Składka dodatkowa

OC w życiu prywatnym

za ubezpieczenie do trzech osób

za czwartą i każdą kolejną osobę ubezpieczoną

OC w życiu prywatnym w ramach ubezpieczeń Bezpieczny Dom i Bezpieczny Dom Plus

za ubezpieczenie do czterech osób

za piątą i każdą kolejną osobę ubezpieczoną

Co robić

Wniosek o zmianę zakresu ubezpieczenia:

 • Skontaktuj się z agentem obslugujacym umowe ubezpieczenia lub zgłoś się do najbliższej placówki Allianz.

Agent prześle wniosek do Departamentu Obsługi Klienta w celu wprowadzenia stosownej zmiany na Twojej polisie. 

Pismo z prośbą o dodanie osoby możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres:

TUiR Allianz Polska S.A.,

ul. Rodziny Hiszpańskich 1,

02-685 Warszawa,

z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

 

Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do Ciebie pocztą na podany adres do korespondencji. Jeśli podasz dane personalne dołączanej osoby w piśmie, zostaną one wymienione w aneksie.

Włączenie psa do ubezpieczenia

Twoja sytuacja

Chcesz, aby zakres Twojej polisy OC w życiu prywatnym obejmował odpowiedzialność z tytułu posiadania psa. W tej sytuacji potrzebne będzie dokonanie zmiany zakresu ubezpieczenia, co będzie się wiązać  z opłatą dodatkowej składki. Wysokość składki może być zależna od klasyfikacji rasy Twojego psa do psów agresywnych lub nieagresywnych.

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

1) amerykański pit bull terrier,

2) perro de presamallorquin,

3) buldog amerykański,

4) dog argentyński,

5) perro de presa canario,

6) tosa inu,

7) rottweiler,

8) akbash dog,

9) anatolian karabash,

10) moskiewski stróżujący,

11) owczarek kaukaski.

Dokumenty

Spisany z agentem wniosek o zmianę zakresu ubezpeiczenia potwierdzony Twoim własnoręcznym podpisem.

Co robić

 • Skontaktuj się ze swoim agentem lub zgłoś się do najbliższej placówki Allianz

Agent prześle wniosek do Departamentu Obsługi Klienta w celu wprowadzenia stosownej zmiany na Twojej polisie. Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do Ciebie pocztą na podany adres do korespondencji.

Zwrot składki po rozwiązaniu umowy

Twoja sytuacja

Twoja polisa została rozwiązana przed upływem okresu, na jaki została zawarta. W tej sytuacji przysługuje Ci zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Dokumenty

Wniosek o zwrot składki

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek oraz podać numer polisy, której dotyczy sprawa.

Co robić

Informację/dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Zwrot nadpłaty

Twoja sytuacja

Zdarzyło Ci się przelać dwukrotnie składkę na polisę lub wpłacić za dużą kwotę. W takiej sytuacji należy Ci się zwrot nadpłaconej składki.

Dokumenty

Wniosek o zwrot składki

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek oraz podać numer polisy, której dotyczy sprawa.

Co robić

Informację/dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Przeksięgowanie składki

Twoja sytuacja

Zdarzyło Ci się wpłacić składkę na niepoprawny numer konta albo na konto polisy, która już nie jest aktywna. W tej sytuacji potrzebujemy Twojego zgłoszenia, by przeksięgować składkę.

Dokumenty

Wniosek o zwrot składki

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek oraz podać numer polisy, której dotyczy sprawa.

Co robić

Informację/dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Rezygnacja z kontynuacji ubezpieczenia

Twoja sytuacja

Wysłaliśmy do Ciebie propozycję odnowienia polisy na  kolejny okres, ale Ty nie chcesz kontynuować umowy.

Dokumenty

Aby zrezygnować  z kontynuacji ubezpieczenia nie musisz wypowiadać umowy pisemnie. Umowa ubezpieczenia wygaśnie z końcem okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta.

Co robić

Nie musisz wysyłać do nas wypowiedzenia.

Jeśli decydujesz, że nie chcesz kontynuować ubezpieczenia w kolejnym okresie, wystarczy, że nie opłacisz wznowienia umowy. Jeśli nie zapłacisz składki  oferta kontynuowania ubezpieczenia wygaśnie po upływie 30 dni.

Śmierć ubezpieczającego/ubezpieczonego

Twoja sytuacja

Właściciel polisy i ubezpieczonego majątku (ubezpieczający/ubezpieczony) zmarł. W tej sytuacji umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu, a uprawnionymi do zwrotu składki za niewykorzystany okres są spadkobiercy.

Dokumenty

Do rozwiązania polisy oraz zwrotu niewykorzystanej części składki z polisy konieczne są:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym lub akt poświadczenia dziedziczenia.

Pliki do pobrania:

Wniosek o zwrot składki

Co robić

Informację/dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Śmierć ubezpieczającego (polisa zawarta na rzecz kilku ubezpieczonych)

Twoja sytuacja

Właściciel polisy (ubezpieczający) zmarł, a umowa była zawarta na rzecz kilku osób (np. 3 dodatkowe osoby ubezpieczone). W tej sytuacji polisa  nie rozwiązuje się po śmierci ubezpieczającego, a prawa i obowiązki z tytułu umowy ubezpieczenia przechodzą na spadkobiercę. Należy więc przepisać umowę ubezpieczenia na nowego właściciela (spadkobiercę).

Dokumenty

Do przepisania polisy po śmierci ubezpieczającego konieczne są:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ubezpieczonego majątku lub akt poświadczenia dziedziczenia. W przypadku, gdy jest więcej niż jeden spadkobierca, wszyscy spadkobiercy powinni wskazać jedną osobę, która ma zostać ubezpieczającym oraz wskazać te osoby, które mają być ubezpieczonymi.
 • pismo nowego ubezpieczającego (spadkobiercy) zawierające jego dane osobowe i kontaktowe oraz dane osobowe ubezpieczonych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania.

PAMIĘTAJ: Nowy ubezpieczający może zmienić osoby, które mają zostać objęte ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym. Jeśli chcesz wskazac inne osoby do ubezpieczenia niż obecnie ubezpieczone korzystne jest poinformowanie o tym fakcie zainteresowanych, aby byli świadomi, że ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do nich po dokonanej zmianie wygaśnie.

Co robić

Informację/dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do nowego ubezpieczającego drogą korespondencyjną na adres wskazany jako adres do korespondencji.

Dokumenty do obsługi ubezpieczenia OC w życiu prywatnym

  Inne dokumenty do ubezpiecznia OC w życiu prywatnym

  Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Assistance 24h

www.allianz.pl - Assistance Allianz  

Pomoc Assisstance jest dostępna całą dobę.

Szkody i roszczenia

www.allianz.pl - Szkody i roszczenia 

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Kontakt

www.allianz.pl - Kontakt z Allianz 

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.