Menu back

Mały i średni biznes

Kontakt i obsługa

Zadzwoń do nas 224 224 224

Oblicz składkę:

Samochód

Mieszkanie/dom

Podróż

Nie chcesz liczyć skladki sam?

Umów spotkanie z agentem

 • Agenci
 • Kalkulator
 • Pomoc
 • Kontakt

  Obsługa Twojej polisy

www.allianz.pl - Mały i średni biznes

Czegokolwiek potrzebujesz, zadzwoń: 224 224 224

Skontaktuj się z nami. Konsultanci Allianz udzielą Ci pomocy w obsłudze Twojego ubezpieczenia.

 • Odpowiemy na Twoje pytania
 • Udzielimy Ci informacji i wskazówek w zakresie ubezpieczenia
 • Załatwimy Twoje sprawy i zrealizujemy zlecenia
 • Umówimy spotkanie z Agentem i pomożemy Ci zawrzeć ubezpieczenie

  Sprawy do załatwienia

Wybierz sprawę. Zobacz, jak ją załatwisz w Allianz.

Aktualizacja danych osobowych/danych firmy

Twoja sytuacja

Jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i zmieniły się Twoje dane lub dane Twojej firmy. Poinformuj nas o tym. Zmiana może dotyczyć danych osobowych, adresowych, numeru telefonu lub adres e-mail, nazwy firmy, adresu siedziby firmy itp.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Wniosek o aktualizację danych osobowych

Pamiętaj, by pismo o zmianie danych osobowych/danych firmy/danych adresowych zawierało odręczny podpis właściciela polisy (ubezpieczającego).

Co robić

Zmiany swoich danych możesz dokonać:

 • dzwoniąc na infolinię 224 224 224 – tylko w przypadku zmiany danych adresowych
 • wysłając wniosek w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • składając wniosek u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesyłając wniosek pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Duplikat polisy

Twoja sytuacja

Zginął Ci dokument polisy lub nie dotarła do Ciebie polisa wznowieniowa, która powinna zostać wysłana pocztą. W takiej sytuacji, w każdej chwili możesz otrzymać duplikat dokumentu.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Wniosek o wystawienie duplikatu polisy

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek.

Co robić

Prośbę o wystawienie duplikatu polisy możesz złożyć:

 • dzwoniąc na infolinię 224 224 224 – tylko w przypadku zmiany danych adresowych (podczas rozmowy będziesz mieć możliwość również aktualizacji swojego adresu korespondencyjnego lub adresu e-mail)
 • wysyłając skan lub zdjęcie cyfrowe wypełnionego wniosku e-mailem na adres majatkowe@allianz.pl (z adresu podanego przy zawarciu ubezpieczenia)
 • kontaktując się ze swoim agentem, który w miarę możliwości wyda Ci duplikat polisy lub przekaże Twoją prośbę do Departamentu Obsługi Klienta
 • wysyłając wypełniony wniosek pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

UWAGA: Jeśli zależy Ci na czasie, możemy wysłać dokument drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy zawieraniu polisy. Jeśli nie został on podany, możesz go uzupełnić  podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem lub w podać go w treści przesyłanego wniosku.

Zakończenie/zawieszenie działalności gospodarczej

Twoja sytuacja

Właśnie załatwiasz formalności związane z zakończeniem lub zawieszeniem działalności gospodarczej  w miejscu ubezpieczenia.  Złóż wniosek o rozwiązanie polisy oraz o rozliczenie składki – przysługuje Ci zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Jeśli zakończenie lub zawieszenie działalności dotyczy jednego z kilku miejsc ubezpieczenia wskazanych w polisie, złóż wniosek o wyłączenie konkretnej lokalizacji z polisy oraz o rozliczenie składki.

Dokumenty

Do rozwiązania polisy lub wyłączenia lokalizacji z polisy w związku z zakończeniem/zawieszeniem   
  działalności gospodarczej wymagane są:

 • informacja o zamknięciu/zawieszeniu działalności w miejscu ubezpieczenia, która powinna zawierać odręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowanie firmy oraz numer polisy, której dotyczy sprawa,
 • kopia dokumentu wydanego przez odpowiedni organ, w którym zawarta jest informacja o zakończeniu/zawieszeniu działalności w ubezpieczonej lokalizacji (np. wpis z CEIDG, KRS).

UWAGA:

 • Jeśli Twoja polisa obciążona jest cesją na rzecz banku, koniecznie dołącz do swojej korespondencji pismo z banku informujące o wygaśnięciu tego zobowiązania. Może to być, np. odwołanie przez bank cesji z polisy, informacja o spłacie kredytu lub informacja o zwrotnym przeniesieniu praw na rzecz cedenta.
 • Jeśli cesja na rzecz banku obejmuje wyłącznie prawa do odszkodowania, taka zgoda nie będzie wymagana. Potrzebne jest natomiast potwierdzenie, np. oświadczenie o dokonaniu cesji, że faktycznie scedowane zostały wyłącznie prawa do odszkodowania.
 • Jeżeli nie pamiętasz, jakie prawa z polisy zostały przez Ciebie przelane na rzecz banku, a dokument ten okaże się konieczny do rozwiązania polisy, poinformujemy Cię albo agenta obsługującego Twoją umowę ubezpieczenia o konieczności uzupełnienia takiego dokumentu.

Co robić

Dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl

 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Sprzedaż ubezpieczonej nieruchomości – ubezpieczenie budynku/lokalu dla biznesu

Twoja sytuacja

Właśnie trzymasz w ręku akt sprzedaży budynku lub lokalu, w którym była prowadzona działalność gospodarcza . W takiej sytuacji złóż wniosek o rozwiązanie oraz rozliczenie polisy – przysługuje Ci zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Jeśli sprzedaż dotyczy jednego z kilku ubezpieczonych budynków/lokali, wówczas złóż wniosek o wyłączenie budynku z polisy oraz o rozliczenie składki.

Dokumenty

Do rozwiązania polisy lub wyłączenia budynku z polisy w związku ze sprzedażą nieruchomości wymagane są:

 • informacja o sprzedaży nieruchomości wraz z numerem konta do zwrotu niewykorzystanej części składki, która powinna zawsze zawierać odręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowanie firmy oraz numer polisy, której dotyczy sprawa.

UWAGA: Jeśli podczas zawierania polisy dla kilku budynków została wskazana jedna, łączna suma ubezpieczenia, po sprzedaniu jednego z budynków podaj nową sumę ubezpieczenia, która będzie wskazana w polisie.

 • kopia aktu notarialnego, potwierdzającego  zbycie ubezpieczonej nieruchomości. Umowa ubezpieczenia rozwiązywana jest z datą aktu notarialnego.

Wystarczające dane, które powinny być widoczne na kopii dokumentu to:

 • przedmiot umowy zmiany własności (przedmiot ubezpieczenia),
 • data zmiana własności,
 • dane zbywcy/sprzedającego.

Pozostałe dane nie wymagają ujawnienia.

Co robić

Dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Zakończenie wynajmowania/dzierżawy ubezpieczonej nieruchomości – ubezpieczenie budynku/lokalu dla biznesu oraz ubezpieczenie rzeczy ruchowych firmy

Twoja sytuacja

Skończył się właśnie czas wynajmowania lub dzierżawy budynku, lokalu, placu itp., w którym była prowadzona firma. W takiej sytuacji złóż wniosek o rozwiązanie polisy oraz o rozliczenie składki – przysługuje Ci zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Jeśli skończył się czas najmu lub dzierżawy jednego z kilku budynków/lokali, które ubezpieczasz, złóż wniosek o wyłączenie konkretnej lokalizacji z polisy oraz o rozliczenie składki.

UWAGA: Jeśli w wynajmowanej lokalizacji ubezpieczone były jedynie rzeczy ruchome firmy, które teraz przenosisz w inne miejsce, pamiętaj, że możesz zmienić w  polisie swojej firmy miejsce ubezpieczenia. Zmiana miejsca ubezpieczenia możliwa jest jednak wyłącznie w ubezpieczeniu mienia ruchomego. Szczegóły znajdziesz tutaj (odwołanie do punktów 6 i 7, tj. Zmiana adresu miejsca ubezpieczenia w ubezpieczeniu rzeczy ruchomych firmy. Zmiana adresu miejsca ubezpieczenia w ubezpieczeniu budynku/lokalu dla biznes).

Dokumenty

Pismo informujące o zakończeniu wynajmowania/dzierżawy ubezpieczonego budynku, lokalu, placu itp., które do nas skierujesz, zawsze powinno zawierać odręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowanie firmy oraz numer polisy, której dotyczy sprawa.

UWAGA:

 • Jeśli Twoja polisa obciążona jest cesją na rzecz banku, koniecznie dołącz do swojej korespondencji pismo z banku informujące o wygaśnięciu tego zobowiązania. Może to być, np. odwołanie przez bank cesji z polisy, informacja o spłacie kredytu lub informacja o zwrotnym przeniesieniu praw na rzecz cedenta.
 • Jeśli cesja na rzecz banku obejmuje wyłącznie prawa do odszkodowania, taka zgoda nie będzie wymagana. Potrzebne jest natomiast potwierdzenie, np. oświadczenie o dokonaniu cesji, że faktycznie scedowane zostały wyłącznie prawa do odszkodowania.
 • Jeżeli nie pamiętasz, jakie prawa z polisy zostały przez Ciebie przelane na rzecz banku, a dokument ten okaże się konieczny do rozwiązania polisy, poinformujemy Cię albo agenta obsługującego Twoją umowę ubezpieczenia o konieczności uzupełnienia takiego dokumentu.

Co robić

Dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Zmiana adresu miejsca ubezpieczenia w ubezpieczeniu rzeczy ruchomych firmy

Twoja sytuacja

Na polisie wkradł się błąd w adresie miejsca ubezpieczenia lub Twoja firma zmieniła adres miejsca ubezpieczenia. Poinformuj nas o tym, przesyłając do nas pismo.  

Dokumenty

Pismo z informacją o właściwym/nowym adresie miejsca ubezpieczenia zawierające:

 • odręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy,
 • numer polisy, której dotyczy sprawa,
 • informacje o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych w nowej lokalizacji, jeśli zakres ubezpieczenia Twojej firmy obejmuje kradzież z włamaniem.

UWAGA: Nie można dokonać zmiany miejsca ubezpieczenia, jeżeli polisa zawiera w swoim zakresie ubezpieczenie nieruchomości. W takim przypadku należy rozwiązać aktualną umowę ubezpieczenia i zawrzeć nową.

Co robić

Dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Zwiększenie sumy ubezpieczenia, rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Twoja sytuacja

Chcesz zwiększyć sumę ubezpieczenia lub rozszerzyć zakres ubezpieczenia swojej polisy. W tej sytuacji możesz  skontaktować się z agentem obsługującym Twoją umowę ubezpieczenia w celu dokonania tzw. doubezpieczenia, które wiąże się z opłatą dodatkowej składki.

Dokumenty

Spisany z agentem wniosek o doubezpieczenie potwierdzony własnoręcznym podpisem właściciela polisy (ubezpieczającego).

Co robić

 • Skontaktuj się z agentem obsługującym Twoją umowę ubezpieczenia lub zgłoś się do najbliższej placówki Allianz w celu podpisania wniosku o doubezpieczenie do Twojej firmowej polisy
 • Agent prześle wniosek do Departamentu Obsługi Klienta w celu wprowadzenia stosownej zmiany na Twojej polisie
 • Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy na adres podany przy zawieraniu polisy

Zwrot składki po rozwiązaniu umowy

Twoja sytuacja

Ubezpieczenie Twojej firmy zostało rozwiązane przed upływem okresu, na jaki zostało zawarte. W tej sytuacji przysługuje Ci zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Wniosek o zwrot składki

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek jako osoba upoważniona do reprezentowania firmy  oraz podać numer polisy, której dotyczy sprawa.

UWAGA: Jeśli zwrot składki dokonany ma być na rzecz firmy, jedyną formą zwrotu jest przelew bankowy.

Co robić

Dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres:

TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa,
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Zwrot nadpłaty

Twoja sytuacja

Zdarzyło Ci się przelać dwukrotnie składkę na polisę lub wpłacić za dużą kwotę. W takiej sytuacji należy Ci się zwrot nadpłaconej składki.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Wniosek o zwrot składki

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek jako osoba upoważniona do reprezentowania firmy  oraz podać numer polisy, której dotyczy sprawa.

Co robić

Wniosek możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Przeksięgowanie składki

Twoja sytuacja

Zdarzyło Ci się opłacić składkę na niepoprawny numer konta albo na konto polisy, która już nie jest aktywna. W takiej sytuacji skontaktuj się z nami w celu przeksięgowania składki.

Dokumenty

Wniosek o zwrot składki

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek jako osoba upoważniona do reprezentowania firmy  oraz podać numer polisy, której dotyczy sprawa.

UWAGA:  Jeśli zwrot składki dokonany ma być na rzecz firmy, jedyną formą zwrotu jest przelew bankowy.

Co robić

Wniosek możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz (za potwierdzeniem odbioru)
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Ustanowienie cesji na polisie

Twoja sytuacja

Chcesz ustanowić cesję na polisie, np. w związku z zaciągnięciem w banku kredytu. W takiej sytuacji prawa z Twojej polisy  zostaną przelane na rzecz banku. Cesja może dotyczyć ubezpieczenia nieruchomości, ale również ubezpieczenia rzeczy ruchomych stanowiących własność firmy. Informacja o potwierdzeniu cesji na polisie może zostać  przez Ciebie zgłoszona podczas zawarcia ubezpieczenia u agenta lub w każdym momencie trwania umowy. 

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Wzór oświadczenia o dokonaniu cesji

Zgłoszenie cesji może odbyć się na podstawie:

 • umowy cesji zawartej przez Ciebie/Twoją firmę z Cesjonariuszem (bankiem), podpisanej przez Ciebie i przez bank,
 • pisemnego oświadczenia o dokonaniu cesji wraz z numerem polisy, której dotyczy sprawa .

UWAGA: Jeżeli na polisie jest wymienionych kilku Ubezpieczonych, konieczna jest zgoda każdego z nich na dokonanie cesji. Potwierdzenie przyjęcia cesji odbywa się jedynie na oryginale (lub w przypadku jego zagubienia na duplikacie) polisy.

Co robić

Zgłoś potrzebę ustanowienia cesji na polisie podczas zawarcia ubezpieczenia u agenta lub w dowolnym momencie trwania umowy:

 • kontaktując się z agentem obsługującym umowę ubezpieczenia lub okazując oświadczenie o dokonaniu cesji oraz oryginał polisy w dowolnej placówce Allianz
 • wysyłając oryginał polisy i oświadczenie o ustanowieniu cesji pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

W przypadku wybrania drogi korespondencyjnej, po potwierdzeniu cesji odeślemy polisę pocztą na Twój adres do korespondencji.

Spłata kredytu a cesja na polisie

Twoja sytuacja

Cesja na polisie wygasła w wyniku spłacenia przez firmę kredytu. W tej sytuacji  ważne jest, by nas o tym powiadomić. Dzięki temu firma stanie się jedynym uprawnionym do wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody, którą mieści się w ochronie umowy ubezpieczenia.

UWAGA: Spłata kredytu nie jest podstawą do rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Dokumenty

Dokument z banku potwierdzający spłatę kredytu (zwolnienie cesji z Twojej polisy).

Co robić

Zgłoś potrzebę cofnięcia cesji na polisie:

 • kontaktując się z agentem obsługującym polisę lub okazując dokument z banku potwierdzający spłatę kredytu oraz oryginał polisy w dowolnej placówce Allianz

 • wysyłając dokument z banku i oryginał polisy pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

UWAGA: Dopuszczalne jest  wysłanie do nas jedynie pisma z banku informującego o spłacie kredytu (bez oryginału polisy). W takiej sytuacji przyjmiemy do wiadomości i informację o spłacie kredytu, bez wysyłania polisy z anulowaną cesją. W przypadku wystąpienia szkody nie będzie wątpliwości komu wypłacić odszkodowanie.

Potwierdzenie opłacenia/ważności polisy

Twoja sytuacja

Bank wymaga od Ciebie/Twojej firmy potwierdzenia opłacenia umowy ubezpieczenia lub chcesz otrzymać potwierdzenie, że Twoja umowa ubezpieczenia jest ważna i opłacona.

Dokumenty

Wystarczy Twój telefon lub pismo z informacją o wydanie dokumentu potwierdzającego opłacenie/ważność zawartej polisy.

Co robić

Swoją potrzebę możesz zgłosić:

 • telefonicznie dzwoniąc pod numer 224 224 224

 • wysyłając e-maila z adresu podanego przy zawarciu ubezpieczenia na adres e-mail majatkowe@allianz.pl

 • przekazując pismo agentowi obsługującego Twoją umowę ubezpeiczenia lub składając je w dowolnej placówce Allianz (za potwierdzeniem odbioru)

 • wysyłając pismo drogą pocztową, zaadresuj je na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Pamiętaj, że jeżeli podczas zawierania polisy nie podałeś agentowi swojego adresu e-mail, nie dysponujemy Twoim adresem elektronicznym. W takiej sytuacji koniecznie wyślij skan/zdjęcie cyfrowe pisma z informacją o wydanie dokumentu potwierdzającego ważność polisy – sama wiadomość e-mailowa nie będzie wystarczająca.

Pismo wyślemy na podany przy zawieraniu polisy adres korespondencyjny.

Jeśli zależy Ci na czasie, możemy również  wysłać dokument drogą elektroniczną, lecz tylko wtedy, jeśli przy zawieraniu polisy został podany adres e-mail lub podasz go w treści pisma.

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia

Twoja sytuacja

Chcesz otrzymać pismo informujące o historii przebiegu ubezpieczeń Twojej firmy,
 a w szczególności o:

 • liczbie wypłaconych odszkodowań,
 • braku szkód.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Wniosek o wystawienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek jako osoba upoważniona do reprezentowania firmy  oraz podać numer polisy, której dotyczy sprawa.

Co robić

Wniosek możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Pismo wyślemy na podany przy zawieraniu polisy adres korespondencyjny. Jeśli zależy Ci na czasie, możemy również  wysłać dokument drogą elektroniczną. Jeżeli przy zawieraniu umowy nie został podany adres e-mail, pamiętaj, żeby podać go w treści swojego pisma.

Wystawienie faktury z tytułu polisy

Twoja sytuacja

Chcesz otrzymać fakturę do polisy firmowej.

Dokumenty

Wystarczy Twój telefon lub pismo z informacją o wydanie faktury z tytułu polisy ubezpieczenia Twojej firmy. Pismo zawsze powinno zawierać odręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy oraz numer polisy, której dotyczy sprawa.

Co robić

Swoją potrzebę możesz zgłosić:

 • telefonicznie dzwoniąc pod numer 224 224 224
 • wysyłając e-maila z adresu podanego przy zawarciu ubezpieczenia na adres e-mail majatkowe@allianz.pl

 • przekazując pismo swojemu agentowi lub składając je w dowolnej placówce Allianz

 • wysyłając pismo drogą pocztową, zaadresuj je na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Pamiętaj, że jeżeli podczas zawierania polisy nie podałeś agentowi swojego adresu e-mail, nie dysponujemy Twoim adresem elektronicznym. W takiej sytuacji koniecznie wyślij skan/zdjęcie cyfrowe pisma z informacją o wydanie dokumentu potwierdzającego ważność polisy – sama wiadomość e-mailowa nie będzie wystarczająca.

Fakturę wyślemy na podany przy zawieraniu polisy adres korespondencyjny.

Jeśli zależy Ci na czasie, możemy również  wysłać dokument drogą elektroniczną, lecz tylko wtedy, jeśli przy zawieraniu polisy został podany adres e-mail lub podasz go w treści pisma.

Zmiana Ubezpieczającego/Ubezpieczonego

Twoja sytuacja

Na polisie widnieją błędne dane Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. W tej sytuacji wystarczy nas poinformować. Zmiana będzie możliwa, jeśli pozostałe informacje w polisie są poprawne.

UWAGA: W przypadku zmiany własności ubezpieczonego mienia/nieruchomości  nie można zmienić Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w istniejącej polisie ubezpieczenia małego średniego biznesu.  W przypadku sprzedaży firmy umowa ubezpieczenia powinna zostać rozwiązana. Nowy właściciel powinien zawrzeć nową polisę.

Dokumenty

Pismo informujące o właściwych danych Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zawierające:

 • odręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowanie firmy,
 • numer polisy, której dotyczy sprawa.

Co robić

Dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres: 
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  Dokumenty do obsługi ubezpieczeń małego i średniego biznesu

Inne dokumenty do ubezpieczeń małego i średniego biznesu

  Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Assistance 24h

www.allianz.pl - Assistance Allianz  

Pomoc Assisstance jest dostępna całą dobę.

Szkody i roszczenia

www.allianz.pl - Szkody i roszczenia 

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Kontakt

www.allianz.pl - Kontakt z Allianz 

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.