Menu back

Zmiana w polisie na życie

Kontakt i obsługa

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas 224 224 224

Znajdź agenta

Umów spotkanie z agentem

Znajdź placówkę Allianz

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas 224 224 224

Oblicz składkę:

Samochód

Mieszkanie/dom

Podróż

Nie chcesz liczyć skladki sam?

Umów spotkanie z agentem

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas 224 224 224

Zgłoszenie szkody

Obsługa polis

Wizyta lekarska

Notowania funduszy

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas 224 224 224

Napisz do nas

Zgłoś reklamację, uwagę

Nasza infolinia

 • Agenci
 • Kalkulator
 • Pomoc
 • Kontakt

  Zmiany w polisie na życie 

Zmiany w polisie na życie

Dokonaj zmian w polisie online 

Aby zgłosić zmianę w umowie ubezpieczenia na życie, wyślij odpowiednie dokumenty drogą elektroniczną.

 • Przygotuj skany dokumentów
 • Wypełnij formularz online 
 • Dołącz zeskanowane dokumenty
 • Wyślij

Twoja dyspozycja zostanie zrealizowana przez Allianz po otrzymaniu formularza z załącznikami. Pamiętaj, że możesz zarządzać swoimi polisami na życie, korzystając z e-serwisu. 

Zmiana/Aktualizacja danych osobowych

Jeśli zmienił się Twój adres bądź dane osobowe (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. telefon, e-mail) lub dane firmy poinformuj o tym niezwłocznie Allianz.

Wniosek o zmianę/ aktualizację danych osobowych/ danych firmy

Przy zmianie imienia, nazwiska lub adresu zameldowania należy dołączyć do wniosku kopię dokumentu potwierdzającego zmianę (np. akt małżeństwa, potwierdzenie zameldowania) potwierdzoną notarialnie lub przez agenta za zgodność z oryginałem.

Przy zmianie nazwy firmy / adresu siedziby należy dołączyć kopię zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z KRS.

Zmiana częstotliwości i/lub trybu opłacania składki

Po pierwszej rocznicy zawarcia polisy indywidualnego ubezpieczenia na życia możesz zmienić częstotliwości i tryb opłacania składek.

Wniosek o zmianę częstotliwości i/lub trybu opłacania składek w indywidualnym ubezpieczeniu na życie

Zmiana częstotliwości i/lub trybu opłacania:

 • jest możliwa w każdym dniu wymagalności składki,
 • do wyboru jest: roczna, półroczna, kwartalna lub miesięczna częstotliwość opłacania.

Czasowe zawieszenie opłacania składek

Możesz zawiesić opłacanie składki w indywidualnym ubezpieczeniu na życie i zachować warunki ochrony ubezpieczeniowej.

Wniosek o czasowe zawieszenie opłacania składek w indywidualnym lub grupowym ubezpieczeniu na życie

Czasowe zawieszenie opłacania składek w indywidualnym ubezpieczeniu na życie:

 • możliwe po dwóch latach trwania umowy (po trzech latach dla umowy Specjalnie dla Dziecka, gdy polisa ma już wartość wykupu dla umowy Plan z gwarancją kapitału i Indywidualnego terminowego ubezpieczenia na dożycie z planem edukacyjnym),
 • maksymalnie na 12 miesięcy,
 • jest zachowany dotychczasowe zakres ubezpieczenia.

Zamiana indywidualnego ubezpieczenia na życie na bezskładkowe

Z chwilą zamiany umowy w ubezpieczenie bezskładkowe wygasa obowiązek opłacania składek regularnych, a suma ubezpieczenia może ulec redukcji.

Wniosek o zamianę indywidualnego ubezpieczenia na życie w ubezpieczenie bezskładkowe

Przekształcenie indywidualnego ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym w ubezpieczenie bezskładkowe:

 • jest możliwe po dwóch latach opłacania składek,
 • może skutkować zmniejszeniem sumy ubezpieczenia.

Zmiana sumy ubezpieczenia/składki

Indeksacja

W indywidualnym ubezpieczeniu na życie z UFK:

 • Wyślij formularz co najmniej 30 dni przed dniem, od którego ma obowiązywać zmiana,
 • na 40 dni przed rocznicą polisy otrzymasz od nas list z propozycją indeksacji składki / sumy ubezpieczenia. Wyślij podpisany list przed rocznicą polisy.

Wniosek o zmianę wysokości sumy ubezpieczenia i/lub składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu z funduszem kapitałowym

Zmiana wysokości sumy ubezpieczenia / składki ubezpieczeniowej w indywidualnym ubezpieczeniu na życie z funduszem kapitałowym jest możliwa:

 • po upływie dwóch lat trwania umowy,
 • pod warunkiem opłacenia umowy ubezpieczenia.

Indeksacja składki /sumy ubezpieczenia jest możliwa tylko w rocznicę polisy.

  Dokumenty do zgłoszenia zmian w polisie

Dokumenty

do zmiany danych osobowych.

 • Pobierz
 • Wypełnij
 • Zeskanuj
 • Wyślij 

Wybierz, wypełnij, zeskanuj, wyślij online:

 • Wniosek o zmianę częstotliwości i/lub trybu opłacania składek w indywidualnym ubezpieczeniu na życie
 • Wniosek o czasowe zawieszenie opłacania składek
 • Wniosek o zamianę indywidualnego ubezpieczenia na życie na ubezpieczenie bezskładkowe
 • Wniosek o zamianę wysokości sumy ubezpieczenia i/lub składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu z funduszem kapitałowym

  Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas. 

  Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

www.allianz.pl - Kontakt z Allianz 

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

www.allianz.pl - Szkody i roszczenia 

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

www.allianz.pl - Obsługa polisy 

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.