Menu back

Newsletter TFI

Newsletter TFI Allianz - co tydzień nowe informacje

Tygodniowy Newsletter TFI Allianz

Nowe wydanie w każdy poniedziałek

W naszych newsletterach co tydzień znajdziesz:

  • Komentarz do aktualnej sytuacji na rynkach finansowych
  • Informacje i filmy o najciekawszych propozycjach inwestycyjnym z oferty TFI Allianz 
  • Materiały i komentarze spółek inwestycyjnych z Grupy Allianz - Allianz Global Investors i PIMCO
  • Stopy zwrotu naszych funduszy

Newsletter TFI Allianz - do pobrania w PDF

Newslettery archiwalne z 2016

Newsletter z 19.12.2016

Newsletter z 12.12.2016 - Czy warto inwestować w surowce?

Newsletter z 05.12.2016 - Multistrategie TFI Allianz

Newsletter z 25.11.2016 - Nasza tajna broń

Newsletter z 21.11.2016 - Nasza Arka Noego na fali inflacji

Newsletter z 14.11.2016 - Nisza czy bazowy element portfela?

Newsletter z 07.11.2016 - Nowe fundusze TFI Allianz - trzecia fala ciekawych rozwiązań inwestycyjnych

Newsletter z 31.10.2016 - Czy obligacje High Yield mają jeszcze potencjał wzrostu?

Newsletter z 24.10.2016 - Co czyni produkt flagowym?

Newsletter z 17.10.2016 - Co wpływa obecnie na decyzje inwestycyjne?

Newsletter z 03.10.2016 - Konferencja Allianz Global Investors w Warszawie

Newsletter z 26.09.2016 - Słuchamy jak rośnie trawa

Newsletter z 19.09.2016 - Podsumowanie konferencji PIMCO w Warszawie

Newsletter z 12.09.2016 - Myślisz o funduszach obligacyjnych - myśl Allianz!

Newsletter z 05.09.2016 - Nowy sezon, jeszcze lepszy zespół

Newsletter z 22.08.2016 - Obligacje rynków wschodzących

Newsletter z 16.08.2016 - It's PIMCO time in Poland

Newsletter z 08.08.2016 - Pierwszy kwartyl, ale czego?

Newsletter z 01.08.2016 - Diament w Polsce

Newsletter z 25.07.2016 - Obligacje azjatyckie

Newsletter z 11.07.2016 - Allianz Małych Spółek Europejskich

Newsletter z 04.07.2016 - Ujemne stopy procentowe - czy powinniśmy do nich przywyknąć?

Newsletter z 27.06.2016 - Wielka Brytania opuszcza UE

Newsletter z 13.06.2016 - Obligacje indeksowane do inflacji

Newsletter z 06.06.2016 - Jak inwestować w środowisku niskich stóp procentowych?

Aby inwestować z TFI Allianz Polska 

Kup fundusz

Allianz Inwestor to serwis dla osób inwestujących z TFI Allianz Polska. Możesz złożyć dyspozycję lub sprawdzić stan rejestru online.

Placówki TFI

Dystrybutorzy TFI

Agent

Spotkanie z agentem

Notowania

Dzienne i historyczne notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Porównanie stóp zwrotu funduszy. 

Polecamy także 

Komentarze inwestycyjne

Poznaj opinie fachowców Allianz na temat sytuacji na rynkach finansowych. 

Więcej informacji o TFI

www.allianz.pl - TFi Allianz Polska

Dowiedz się więcej o TFI Allianz Polska. Sprawdź aktualności, dane finansowe, strukturę organizacyjną. Poznaj zarząd. Zobacz adres i inne dane.  

Dokumenty

www.allianz.pl - Dokumenty TFI

W jednym miejscu znajdziesz statuty funduszy, ogłoszenia, prospekty, KII, regulaminy, wyceny, karty subfunduszy, sprawozdania finansowe i wiele innych 

Klauzula prawna 

Przeczytaj klauzulę

Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji.

Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie.

Prospekt informacyjny Allianz FIO zawierający wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym,opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.